SamSung

Trong hơn 70 năm qua, Samsung đã được dành riêng để tạo ra một thế giới tốt hơn thông qua các doanh nghiệp đa dạng ngày nay bao gồm công nghệ tiên tiến, chất bán dẫn, nhà chọc trời và xây dựng nhà máy, hóa dầu, thời trang, y học, tài chính, khách sạn và nhiều hơn nữa. Công ty hàng đầu của chúng tôi, Samsung Electronics, dẫn đầu thị trường toàn cầu về sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao và phương tiện kỹ thuật số.

Thông qua các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, đáng tin cậy, người có tài, một cách tiếp cận có trách nhiệm đối với kinh doanh và quốc tịch toàn cầu, và hợp tác với các đối tác và khách hàng của chúng tôi, Samsung đang đưa thế giới theo những hướng mới tưởng tượng.