Cung cấp Dịch vụ WiFi Sự Kiện Bảo Hiểm XHVN

Viện Khoa học bảo hiểm xã hội(sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đay gọi tắt là Tổng giám đốc) tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động khoa học về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội) để ứng dụng vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

     Viện chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và chấp hành các quy định về nghiên cứu, quản lý khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ.
     Viện là đơn vị dự toán cấp 3, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu tài khoản riêng và có trụ sở làm việc tại Hà Nội.

      Viện có tên giao dịch quốc tế: Institute for Social Security Science (viết tắt ISSS)

Ưu đãi Lắp Đặt hệ thống WiFi dành cho Sự Kiện, Event...

Hệ thống WiFi tốc độ cao,

Số lượng truy cập không giới hạn

Bộ phận kỹ thuật trực 24/24 trong quá trình diễn ra sự kiên

Lắp đặt nhanh chóng , thủ tục đơn giản

Triển khai sau 4 h khi kỹ thuật khảo sát song hạ tầng

Thiết bị WiFi chuyên dụng như Thiết bị Draytek Vigor, LinkSys Cisco...

 - Liên hệ phòng kinh doanh0906 827 567